act legal logo

act legal covers all major European business centres

Povodne dizajny

MPH LAW OFFICE
LEADER ON THE SLOVAK LEGAL SERVICES MARKET

MPH Advocates is one of the leaders on the Slovak market. We provide clients with top legal advice and background for strategic investments, taxes and technologies. Our expert team consists of more than 20 experienced lawyers and dozens of other external consultants.

Nasadenie.
Ľudský prístup. Jasné stanoviská.

Tím act MPH advocates dnes tvorí vyše 20 právnikov a desiatky ďalších externých poradcov pre oblasť strategických investícií, financií, daní, či technológií. Sme súčasťou medzinárodnej aliancie act Legal pôsobiacej v 11 právnych kanceláriách v 9 krajinách Európy. Spolu s tímom 400 právnikov, finančných, daňových a biznis poradcov pomáhame klientom dosiahnuť ich ambície a obhájiť pozíciu na domácom a medzinárodnom trhu.

Ak stojíte pred dôležitým biznis rozhodnutím alebo náročným problémom s právnym dopadom, sme tu pre vás. 

Skúsenosti.
Hĺbková expertíza.
Predvídanie situácii.

Úspešne sme vyriešili stovky prípadov pre klientov so slovenským aj medzinárodným pôsobením, ktorí patria k lídrom vo svojej oblasti. Špecializujeme sa na poradenstvo pre odvetvia informačných technológií a telekomunikácií, automobilový, zdravotnícky a farmaceutický priemysel. Právne poradenstvo poskytujeme finančným inštitúciám, investičným skupinám, súkromným osobám aj orgánom verejnej moci.

Patríme medzi lídrov na slovenskom trhu a sme viacnásobným víťazom v súťaži Právnická firma roka, ktorú hodnotí nezávislá odborná porota. Opakovane sme zvíťazili a získali ocenenie Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií a v roku 2021 sme získali aj titul Právnická firma roka v sporovej agende.

Comprehensive consulting. Local and European.

Clarity in opinions, the ability to see things in context and a detailed knowledge of the industry in which our clients operate are key to us. Therefore, we propose legal solutions not only with regard to legal risks, but also risks associated with the way of doing business or client activities. Our recommendations are clear, understandable and with a clear idea of ​​the next steps and their legal or business implications.

Náš tím

Partner a advokát
Partner a advokát
Partner a advokát
Partner a advokát
Partner a advokát
Advokát
Advokát
Advokát
Advokát
Advokát
Advokát

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Reštrukturalizácia & konkurz

Povodne dizajny

Aktuality

Head Office Bratislava

Tel: +421 2 321 130 31
Fax: +421 2 321 441 48

Lučenec

Břeclav

Tel: +420 515 553 860
Fax: +420 515 553 869

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B

IČO: 47 239 921
DIČ: 2023581593
IČ DPH: SK2023581593

Banka: Československá obchodná banka a.s.
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
IBAN SK2875000000004023539269

Číslo účtu: 4023539269/7500

Stránka: Povodne dizajny

Kontakt

Bratislava

act legal Slovakia
MPH Advocates

Tel: +421 2 321 130 31
Fax: +421 2 321 441 48

Břeclav

act legal Slovakia
MPH Advocates

Tel: +420 515 553 860
Fax: +420 515 553 869

Lučenec

act legal Slovakia
MPH Advocates

Povodne dizajny

act legal covers all major European business centres Vienna Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Prague Warsaw Meet us at www.actlegal.com MPH LAW OFFICE LEADER

Čítať viac »
act-logo-white

act legal covers all major European business centres.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bucharest •  Budapest •  Frankfurt •  Milan  •  Prague •  Vienna •  Warsaw

act-logo-white

act legalcovers all major European business centres.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bucharest •  Budapest •  Frankfurt •  Milan  •  Prague •  Vienna •  Warsaw

act-logo-white

act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava

act-logo-white

act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava