Náš expertný tím

Partneri

Partner a advokát

Advokáti

Koncipienti

Konzultanti

Katarína Macanová

Senior Consultant

Back Office

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava