Kontakt

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Pobočka Lučenec

Rázusova 47
984 01 Lučenec
Slovensko

Pobočka Břeclav

Na Řádku 8
690 02 Břeclav
Česká republika

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82481/B

IČO: 47 239 921
DIČ: 2023581593
IČ DPH: SK2023581593

Banka: Československá obchodná banka a.s.
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
IBAN SK2875000000004023539269

Číslo účtu: 4023539269/7500

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava