Správne právo

 • oblasti správneho práva sa venujeme viac ako 15 rokov
 • úspešne sme zastupovali klientov pri udelení povolení v regulovaných odvetviach
 • realizovali sme zastupovanie v správnych konaniach so zameraním na stavebné konania či daňové konania

act MPH advocates patrí k lídrom v poskytovaní právnych služieb v oblasti správneho práva, ktoré reguluje takmer všetky oblasti života a podnikania. Poznáme problematiku štátnej a verejnej správy aj zákonné normy, ktoré určujú fungovanie slovenského právneho poriadku. 

Zameriavame sa na spoločenské vzťahy v oblasti verejnej a štátnej správy. Sme flexibilným a spoľahlivým partnerom pre fyzické aj právnické osoby, a rovnako aj pre správne orgány. 

Správne orgány

 • podávanie žiadostí a sťažností pri výzvach správnych orgánov
 • analýza postupov správnych orgánov
 • zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • zastupovanie v administratívnych konaniach o uložení pokút
 • zastupovanie pri uplatňovaní mimoriadnych opravných prostriedkov proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody vo veci porušenia zákona správnych orgánov
 • legislatívna činnosť 

Regulované odvetvia

 • zastupovanie v konaniach o vydaní povolení v regulovaných odvetviach

Stavebné konania

 • zastupovanie v územných a stavebných konaniach, v katastrálnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

Daňové konania

 • procesné zastupovanie v daňových konaniach pred Finančnou správou

Prečo act MPH advocates

Vďaka vynikajúcej znalosti problematiky a schopnosti vnímať veci komplexne prinášame našim klientom právne riešenia podporujúce hladký priebeh každého správneho konania. Máme dlhoročné praktické skúsenosti z desiatok správnych konaní. Našim klientom ponúkame istotu a silného právneho partnera.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Partner pre náročné právne výzvy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava