Mgr. Jana Alušíková

Pôsobí v niekoľkých medzinárodných tímoch, pričom jeden z nich aj úspešne vedie. Ako skúsená právna zástupkyňa radila významnej mediálnej spoločnosti pri výraznom rozšírení jej pôsobenia na Slovensku.  Právne konzultácie poskytuje najsilnejším bankám pôsobiacim v Slovenskej republike, kľúčovým hráčom v oblasti IT&Telco, najväčším developerským spoločnostiam, logistickým firmám, stavebným spoločnostiam a ďalším.  Má vynikajúcu znalosť obchodného práva, […]

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Úspešne zastupuje domácich aj medzinárodných klientov zo súkromného a verejného sektora v prípadoch týkajúcich sa zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci, práva EÚ, ochrany investícií a náhrady škody. Zuzana bola súčasťou medzinárodných právnych tímov, ktoré zastupovali spoločnosti a subjekty verejného práva v medzinárodných arbitrážach prebiehajúcich podľa rôznych rozhodcovských pravidiel. Zúčastňovala sa na projektoch […]

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Poskytovala právne poradenstvo pri cezhraničnom odpredaji priemyselného parku a nadobudnutí majetkovej účasti vo výrobnom podniku. Klientom radí v otázkach týkajúcich sa financovania, ochrany životného prostredia, regulácie hospodárskej súťaže a korporátnej agendy. Bola súčasťou právnych tímov a poradcov, ktorí zastrešovali komplexné developerské a IT projekty a procesy verejného obstarávania, či už na strane verejných obstarávateľov alebo uchádzačov.  Je dlhoročným […]

JUDr. Milan Malata

Poskytuje právne služby kľúčovým finančným inštitúciám, bankám a lízingovým spoločnostiam, slovenským i medzinárodným spoločnostiam a skupinám.

JUDr. Vincent Hegedűš

Sprevádzal našich najväčších klientov pri dôležitých strategických rozhodnutiach. Zúčastňoval sa na desiatkach due diligence projektoch, národných a cezhraničných M&A transakciách. Stál pri akvizíciách významných IT spoločností a zastrešoval niekoľko rozsiahlych projektov v oblasti verejného obstarávania a to nielen na strane uchádzačov, ale aj verejných obstarávateľov.  Právne služby poskytuje významným zahraničným strategickým investorom, developerským spoločnostiam, kľúčovým […]

JUDr. Róbert Pružinský

Medzi jeho klientov patria významní finanční investori pôsobiaci v regióne strednej Európy. Komplexné právne poradenstvo poskytoval pre správu portfólia realitného investičného fondu s aktívami vyše 400 miliónov EUR. Špičkovú právnu expertízu a skúsenosti uplatnil aj pri zabezpečení medzinárodného projektu pre crowdfunding nehnuteľností v objeme 50 miliónov EUR.  Špecializuje sa na oblasť bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných […]

Mgr. Michal Autrata

Ako právny zástupca obhajoval klientov aj v sporoch o náhradu škody spôsobenej orgánmi verejnej moci, vrátane vyjednávania a mimosúdneho riešenia sporov, v konaniach o správnych žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov – správcov dane a orgánov dozerajúcich na verejné obstarávanie.  Participoval na viacerých akvizíciách popredných mediálnych holdingov, a tiež transakciách týkajúcich sa exit dealov realitných projektov. Bol […]

Mgr. Patrik Budke

Patrik je skúseným kvalifikovaným advokátom. Cenné skúsenosti získal v minulosti aj v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde pôsobil na pozícii paralegal. Klientom pomáha pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov. V rámci svojej agendy sa zaoberá aj riešením zamestnaneckej agendy, najmä tvorbou zmlúv so zamestnancami, […]

JUDr. Adela Hegedüšová

Pre klientov je spoľahlivým partnerom pri dôležitých a zodpovedných rozhodnutiach. Vo svojej praxi sa špecializuje na due dilligence a komplexné analýzy v oblasti zdravotníctva, ktoré klientom pomáhajú identifikovať možné riziká a eliminovať ich negatívny dopad. Vďaka svojej unikátnej expertíze v oblasti informačných technológií jej pomoc využívajú klienti aj pri strategických rozhodnutiach týkajúcich sa zavádzania technologických zmien, nových postupov či […]

Mgr. Dagmar Huťanová

Cenné skúsenosti z právnej praxe získala pôsobením v advokátskej kancelárii, kde zastrešovala komplexnú právnu agendu bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie, ktorá poskytuje právne služby slovenským i zahraničným klientom po celom Slovensku. Úspešne poskytuje právne poradenstvo a zastupuje klientov najmä v oblasti záväzkového práva, vecných práv, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva vrátane vedenia sporovej a nesporovej agendy.  Dagmar v […]

Soňa Martanovičová

Výborne sa orientuje aj v súvisiacom segmente stavebného práva. Okrem poradenstva pre súkromný sektor má skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v zmluvných vzťahoch aj pre významný subjekt z verejného sektora. Nadobudla tak skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok a procesmi verejného obstarávania.  Expertné právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti daňového práva. Svojim klientom radí v oblasti daňových predpisov a ich správnej […]

JUDr. Juraj Martaus, PhD.

Právne služby poskytuje klientom vo verejnej sfére, vrátane samosprávy, obchodným spoločnostiam a ďalším entitám z oblasti stavebníctva, technológií, a služieb. Neoddeliteľnou súčasťou jeho agendy je pomoc klientom, ktorí čelia obvyklým problémom pri presadzovaní ich práv a záujmov. Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti obchodného, občianskeho  a správneho práva. Výborne sa orientuje v príprave […]

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava