Bankovníctvo & financie

 • tím act MPH advocates tvoria právni experti so špecializáciou na bankové a finančné právo, a tiež externí konzultanti, ktorí pôsobili vo finančných inštitúciách
 • realizovali sme právne poradenstvo pre medzinárodné finančné inštitúcie a investičné fondy

Rozumieme svetu financií a investícií. V act MPH advocates poskytujeme právne poradenstvo finančným inštitúciám, spoločnostiam pôsobiacich na regulovaných finančných trhoch a významným investičným fondom. Špecializujeme sa predovšetkým na zabezpečenie pohľadávok finančných inštitúcií a správu ohrozených aktív. Medzi našich klientov patrí množstvo významných bánk a leasingových spoločností v Slovenskej republike. 

Financovanie

 • projektové a akvizičné financovanie 
 • korporátna reštrukturalizácia
 • zabezpečenie pohľadávok finančných inštitúcií
 • financovanie nehnuteľností
 • analýza úverových portfólií 
 • vyjednávanie úverových zmlúv, zabezpečenie úverových podmienok
 • správa ohrozených aktív
 • príprava všeobecných obchodných podmienok
 • dokumentácia pre finančné produkty

Spory v oblasti bankovníctva

 • litigácia
 • vymáhanie úverových pohľadávok
 • zastupovanie hlavných veriteľov 
 • obrana pred nárokmi veriteľov 
 • riešenie konfliktov s orgánmi štátneho dohľadu

Cenné papiere

 • poradenstvo v oblasti cenných papierov, transakcií a fondov
 • poradenstvo v oblasti emisií cenných papierov 

Regulácia bankovníctva a financií

 • tvorba právnych analýz a právnych stanovísk týkajúcich sa činnosti bánk a licencií
 • poradenstvo v oblasti poskytovania finančných služieb, platobných systémov a vysporiadania platieb

Prečo act MPH advocates

Máme skúsenosti a odborné znalosti na to, aby sme investičné a finančné transakcie dotiahli do úspešného konca. V prestížnej súťaži Právnická firma roka má act MPH advocates status odporúčanej právnickej kancelárie pre kategóriu Bankovníctvo a financie. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava