Kontakt

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Pobočka Lučenec

Rázusova 47
984 01 Lučenec
Slovensko

Pobočka Břeclav

Na Řádku 8
690 02 Břeclav
Česká republika

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B

IČO: 47 239 921
DIČ: 2023581593
IČ DPH: SK2023581593

Banka: Československá obchodná banka a.s.
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
IBAN SK2875000000004023539269

Číslo účtu: 4023539269/7500