Mgr. Jana Králusová

Mgr. Jana Králusová

Jana je členkou tímu act MPH advocates od roku 2020. Počas svojej právnickej praxe sa venovala komplexnému právnemu servisu developerských projektov, podieľala sa na vypracovaní právnych auditov (due diligence) za účelom posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a má za sebou konzultácie pre viaceré významné spoločnosti v súvislosti s protischránkovým zákonom.

Právne služby poskytuje prevažne developerským spoločnostiam, a to od vykupovania pozemkov, poradenstva pri vysporiadaní nehnuteľnosti, vypracovania a pripomienkovania prevodových a nájomných zmlúv, vypracovania právnych stanovísk až po mimosúdne urovnávanie sporov a zastupovanie developerov na obchodných rokovaniach. 

Zameriava sa taktiež na agendu zmluvného práva, poskytuje klientom služby poradenstva, tvorby, revízie a zastupovania na predzmluvných rokovaniach s protistranou, a to vo vzťahu k zmluvným typom upraveným v slovenskom právnom poriadku, ako aj  vo vzťahu k atypickým zmluvám podľa špecifických požiadaviek klientov. 

Právne poradenstvo poskytuje klientom aj v oblasti práva obchodných spoločností, najmä vypracovanie zakladajúcich dokumentov obchodných spoločností, zabezpečenie právnej podpory súvisiacej so zmenami v štruktúre obchodných spoločností a príprava  a zabezpečenie konania zasadnutí všetkých orgánov spoločností. 

Jana pôsobila počas svojej právnickej praxe vo viacerých advokátskych kanceláriách doma aj v zahraničí. Svoju študentskú stáž absolvovala v renomovanej advokátskej kancelárii v Rakúsku. Podieľala sa na výučbe predmetu právo nehnuteľností na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je absolventkou študijného programu Real Estate Consultant (RSc.). Je aktívnou autorkou článkov publikovaných na odborných právnických portáloch. 

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2019
2020 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2019 – LEX, advokátska kancelária s. r. o.
2018 – Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
2018 – Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Rechtsanwälte GmbH – stáž
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2018
Právnická fakulta, Universität zu Köln, Nemecko, Program: Právo, 2016 – 2017 (Erasmus)
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2016
Jana poskytuje právne služby v slovenskom a nemeckom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Partner pre náročné právne výzvy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava