Mgr. Andrea Mochorovská

Mgr. Andrea Mochorovská

Andrea participovala na viacerých projektoch z oblasti fúzií a akvizícií, vrátane transakcií s cezhraničným presahom. Má skúsenosti so zastupovaním klientov v medzinárodných obchodných arbitrážach, či komplexnom právnom zabezpečení rozsiahlych developerských projektov.

Právne služby poskytuje prevažne v oblasti obchodného, občianskeho a farmaceutického práva. Jej klientmi sú predovšetkým domáce aj zahraničné obchodné spoločnosti. Výborne sa orientuje v oblasti regulatoriky a dodržiavania právnych predpisov, ako aj v problematike korporátnych záležitostí a príprave zmluvnej dokumentácie.

Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností v rámci celého životného cyklu – od založenia, zvolenia vhodnej štruktúry, transformácií a zmien vlastníckej štruktúry, až po zrušenie a likvidáciu nepotrebných spoločností. Právne poradenstvo poskytuje v oblasti bežného života obchodných spoločností, tak aj pri riešení špecifických situácií, ktoré si vyžadujú prijatie individuálnych stratégií.

V rámci zmluvnej agendy zastrešuje celý proces od prvotného návrhu zmluvy, nastavenia zmluvných mechanizmov zohľadňujúc záujmy zmluvných strán, cez jej negociáciu, až po finalizáciu projektu. V oblasti prípravy a negociácie zmluvnej dokumentácie spolupracovala na viacerých developerských projektoch od ich počiatku až po dokončenie.

Andrea pôsobila vo viacerých advokátskych kanceláriách a počas svojej študentskej stáže získala zaujímavé skúsenosti v Centre právnej pomoci a Kancelárii verejného ochrancu práv. Je aktívnou autorkou článkov publikovaných na odborných portáloch.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2020
2020 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2019 – Centrum právnej pomoci
2017 – Kancelária verejného ochrancu práv
2016 – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2020
Právnická fakulta, Universidade NOVA de Lisboa, Lisabon, Program: Právo, 2019 – 2020
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2018
Andrea poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Partner pre náročné právne výzvy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava