Mgr. Martin Považan

Mgr. Martin Považan

Martin má dlhoročné skúsenosti s manažmentom a vedením konkurzných a reštrukturalizačných konaní, a taktiež súdnych aj mimosúdnych sporov prevažne v oblasti inkasa pohľadávok. Zastupoval klientov v desiatkach konaniach vedených pred súdmi v Slovenskej republike. Má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok ako v slovenských, tak aj nadnárodných spoločnostiach.

Právne a konzultačné služby poskytuje spoločnostiam a skupinám pôsobiacim na Slovensku aj v zahraničí, najväčším finančným inštitúciám, bankám, lízingovým spoločnostiam, klientom z oblasti IT, telekomunikácií a zdravotníctva. Expertné právne poradenstvo poskytuje prevažne v oblasti správy, inkasovania a vymáhania pohľadávok.

Pre klientov je predovšetkým dôveryhodným partnerom a vynikajúcim poradcom aj pri náročných rozhodnutiach a rokovaniach. Je skúseným právnym poradcom s dlhoročnými skúsenosťami. Má výbornú schopnosť predvídať a prinášať klientom alternatívne riešenia v zložitých situáciách.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2018
2021 – senior consultant, Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2019 – partner, Gordic collect, s.r.o.
2013 – 2019 Sales director M.B.A. Financie, s.r.o.
2009 – 2013 Head of legal M.B.A. Financie, s.r.o.
Mgr., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Program: Právo, 2008
Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku
Komunikuje v anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Partner pre náročné právne výzvy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava