Ľubomír Roman, LL.M.

Ľubomír Roman, LL.M.

Špecializuje na transakčné poradenstvo, verejné obstarávania a korporátnu agendu. Participoval na viacerých verejných obstarávaniach, prevažne v oblasti cestnej dopravy a projektoch v oblasti M&A. Ako člen tímu act MPH advocates sa aktívne zúčastňuje na zmluvných vyjednávaniach a právnych auditoch spoločností.

Ľubomír sa počas svojej právnickej praxe podieľal na viacerých významných projektoch ako je akvizícia známej bratislavskej siete predajní potravín, spolupráca na právnom audite pri akvizícii najväčšieho televízneho spravodajského média na Slovensku, alebo príprava trilingválnej vzorovej úverovej dokumentácie pre rakúsku banku pôsobiacu na Slovensku. 

Na Univerzite v Leidene získal expertízu v oblasti európskeho práva. Počas štúdia sa aktívne venoval aj oblasti hospodárskej súťaže, bol súčasťou tímu, ktorý riešil posudzovanie koncentrácií a spory v oblasti zneužitia dominantného postavenia na trhu a kartelových dohôd.

Jeho silnou stánkou sú najmä vynikajúce jazykové zručnosti, schopnosť hľadať alternatívne riešenia a poskytnúť klientom jasné stanoviská aj v často náročných situáciách.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora
2021 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., – Associate
2020 – Allen & Overy Bratislava, s.r.o. – Paralegal
2019 – HKV Law Firm – Paralegal
LL.M., University of Leiden, Program: European law, 2019
Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

Head Office Bratislava

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Partner pre náročné právne výzvy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava