JUDr. Andrej Horňák

JUDr. Andrej Horňák

Andrej zastupuje klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v súdnych, konkurzných a exekučných konaniach. V rámci svojej právnej praxe sa podieľal na viacerých komplexných projektoch pre našich významných klientov pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. Úspešne viedol reštrukturalizáciu jednej zo známych outlet spoločností v Slovenskej republike.

Expertné právne poradenstvo poskytuje prevažne v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a konkurzného práva. Špecializuje sa predovšetkým na civilné sporové konanie, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie. 

Andrej pôsobil niekoľko rokov na exekútorskom úrade a svoju právnickú prax absolvoval vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Pravidelne vystupuje na seminároch a workshopoch v oblasti vymáhania pohľadávok. Je aktívnym autorom článkov a publikácií na odborných právnických portáloch.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2015
2015 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2014 – Európsky parlament, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
2010 – Exekútorský úrad v Bratislave
JUDr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2013
Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2010
Bc., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2008
Univerzita Loránda Eötvösa, Právnická Fakulta, Budapešť, Program: Európske právo, Občianske právo, Trestné právo, 2007 – 2009 (Letná Univerzita)
Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava